-- WSPÓŁPRACA --

MASZ CIEKAWĄ ATRAKCJE ??

CHCESZ POMÓC ??

Regulamin zgłaszania atrakcji na EGU 2016

Atrakcje można zgłaszać do 31.10.2016. W tym celu należy wysłać e-mail na adres east@gamesunited.pl. W tytule wiadomości należy wpisać "[ATRAKCJA]Nazwa" w miejsce Nazwa wstawiając nazwę waszej atrakcji. Treść maila należy wypełnic według poniższego schematu.

Opis:

Tu należy podać 2-3 zdaniowy opis atrakcji, który zostanie umieszczony na naszej stronie. Opis powinien informować potencjalnych uczestników o czym będzie atrakcja oraz zachęcać do wzięcia w niej udziału. Treść musi być poprawna pod względem ortograficznym. W innym przypadku organizatorzy mogą zażądać przesłania nowego opisu lub odrzucić atrakcję.

Informacje:

Informacje powinny zawierać opis na czym będzie polegała dana atrakcja. W przypadku konkursów należy podać potrzebną liczbę nagród.

Uwagi:

W uwagach można uwzględnić informacje na temat sprzętu potrzebnego do poprowadzenia atrakcji oraz wszystkie inne informacje, które nie pasują do innych kategorii.

Czas:

Tu należy podać przewidywany czas trwania atrakcji, od 1 do 2 godzin.

Prowadzący:

Tutaj należy podać imiona lub też pseudonimy osób prowadzących atrakcję.

Kontakt:

Numer telefonu do jednej osoby odpowiedzialnej za atrakcję.


W załączniku do maila należy dołączyć grafikę pasującą do atrakcji, która zostanie umieszczona na stronie przy opisie atrakcji.

Jak zgłosić się do pomocy na EGU 2016

Chciałbyś nas wesprzeć i pomóc przy organizacji imprezy, ale nie wiesz jak? To dobrze trafiłeś! Zgłoś się na miniona już teraz!
Zgłoszenia możecie wysyłać na mail east@gamesunited.pl do 31.10.2016. Wiadomość musi zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy dodany jako załącznik. Formularz możecie pobrać poniżej.

FORMULARZ MINIONA